Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2273028758

Το ψάρεμα του μήνα

Γραφτείτε τώρα στην σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε συνεχώς τα νέα μας

Άμεση παράδοση και δωρέαν αποστολη

Κατασκευαστές

  Πληροφορίες

  Τα καλύτερα ψαρέματα

   

   

  Κάθε μήνα ένας φίλος πελάτης μας δείχνει τα ψαρέματα του!

  (Ο μήνας αναφέρεται στην περίοδο που μας έδωσαν τις φωτογραφίες το ψάρεμα μπορεί να έχει γίνει και άλλη περίοδο)

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

  .

  MΑΙΟΣ 2016

  .

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

  .

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

  .

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

  .

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

  .

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

  .

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

  .

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

  .

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

  .

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

  .

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

  .

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

  .

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  .

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  .

   

  .

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

   

  .

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

   

  .

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

   

  .

   

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

   

  .

   

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

   

  .

   

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

   

  .

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

  .

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

  .

   

  ΜΑΙΟΣ 2013

  .

   

  .

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

  .

   

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  .

   

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  .

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  .

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  .

   

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  .

   

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  .

  ψάρεμα στην Σάμο.

   

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

   

  ψάρεμα στην Σάμο.

   

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

   

  ψάρεμα στην Σάμο.

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

   

  ψάρεμα στην Σύμη.

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

   

  ψάρεμα στην Σύμη.

   

  ΜΑΙΟΣ 2012

  ψάρεμα στην Σύμη.

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

  ψάρεμα στην Σάμο.

   

  ψάρεμα στην Σάμο.

   ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

  ψάρεμα στην Σύμη.

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην Σήμη.

   

  ψάρεμα στην Σήμη.

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

  ψάρεμα στην Σήμη.

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

   

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΜΑΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

   

  ψάρεμα στην σάμο.

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

   

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΜΑΙΟΣ 2010

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ψάρεμα στην σάμο.

   

  ONOMA: Κυριάκος και Γιώργος.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Τον Νοέμβριο του 2009 στην Σάμο.

  ΨΑΡΕΜΑ: - 

   

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

  ψάρεμα στην σάμο.

   

   

  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

  ONOMA: Γιώργος.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Το 2009 .

  ΨΑΡΕΜΑ: JIGGING